Próba krzyżowa - Specjalistyczny Weterynaryjny Bank Krwi Vika

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla lekarzy > Instrukcje


1. Pobrać 2 ml krwi biorcy na EDTA

2. Próbkę krwi dawcy i biorcy odwirować i odciągnąć surowicę do
osobnych probówek

3. Krwinki dawcy i biorcy (bez skrzepów) przemyć 2 x 0,9% NaCl (do probówki z krwią nalewamy dużą ilość NaCl i wirujemy, zlewamy supernatant, ponownie wlewamy NaCl i jeszcze raz wirujemy i dokładnie zlewamy supernatant)

4. Z przemytych krwinek sporządzamy 3 - 4% zawiesinę w NaCl (1 kropla gęstych krwinek i 24 krople NaCl)

5. Wykonujemy próbę zgodności nakraplając na szkiełka:
a) 1 kropla surowicy biorcy + 1 kropla krwinek dawcy
b) 1 kropla sur. dawcy + 1 kropla krwinek biorcy
c) 1 kropla sur. biorcy + 1 kropla krwinek biorcy - AUTOKONTROLA


Wynik
Wyniki odczytuje się po 30 min. delikatnie poruszając szkiełkiem. Próbę ocenia się jako zgodną jeżeli w żadnym z testów nie wystąpiła aglutynacja lub hemoliza. Jeżeli są trudności w ocenie wyników, preparat ogląda się mikroskopowo. Pomaga to odróżnić aglutynacje od rulonizacji. Rulonizacja we właściwej próbie krzyżowej, jak i w autokontroli, pozwala uznać próbę krzyżową za zgodną.

Rulonizacja - pod mikroskopem:
Charakterystyczny obraz układania się krwinek w rulony. Żeby potwierdzić rulonizację (a nie aglutynację) należy do próbki dodać NaCl (2 krople) - rulonizacja zniknie, aglutynacja pozostanie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego