Oferta - Specjalistyczny Weterynaryjny Bank Krwi Vika

Idź do spisu treści

Menu główne:


Specjalistyczny Weterynaryjny Bank Krwi VIKA w oparciu o światowe standardy krwiolecznictwa
oferuje lekarzom weterynarii krew i jej pochodne:


Produkt używany w krwiolecznictwie

Zawartość

Termin przydatności

Temp. przechowywania

Krew pełna świeża

Wszystkie składniki krwi

24 godz.

1-6 st.C

Krew pełna

Erytrocyty, białka osocza, stabilne czynniki krzepnięcia

35 dni

1-6 st.C

Koncentrat krwinek czerwonych

erytrocyty

35 dni

1-6 st.C

Świeżo mrożone osocze

Białka osocza, wszystkie czynniki krzepnięcia

1 rok

-18 st.C lub niższa

Osocze

Przeciwciała, albuminy, zależne od Wit. K czynniki krzepnięcia

5 lat

-18 st.C lub niższa

Krioprecypitat

Fibronektyna, fibrynogen, czynnik von Willebranda,czynnik VIII, XIII

1 rok

-18 st.C lub niższa

Osocze ubogie w krioprecypitat

Czynniki XI, XIII, VIII, czynnik von Willebranda, fibrynogen, fibronektyna, albuminy, przeciwciała, czynniki krzepnięcia zależne od Wit.K

1 rok

-18 st.C lub niższa

W weterynarii nie znalazło zastosowania osocze bogatopłytkowe ze względu na potrzebę natychmiastowego przetoczenia w celu zachowania żywotności płytek krwi.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego